Helpen vitamine D en omega-3 tegen corona?

Het is van oudsher bekend dat een gezond voedingspatroon bijdraagt aan een sterk immuunsysteem. Nu het SARS-CoV-2-virus onze wereld op zijn kop zet, en veel mensen COVID-19 ontwikkelen, is het relevant te kijken naar de ondersteunende rol van voeding in het verlagen van de kans op besmetting, tijdens de ziekte en de behandeling of tijdens de herstelfase. Er is veel aandacht voor de rol van vitamine D en omega3-vetzuren; hoe sterk is het bewijs voor een beschermend effect?

Omega3

Een SARS-CoV-2 besmetting kan leiden tot klachten  zoals  koorts, hoesten, kortademigheid, en vermoeidheid, maar kan in bepaalde gevallen ook significante schade veroorzaken aan bijvoorbeeld het cardiovasculaire systeem. Een besmetting kan een overdreven immuunrespons, hypercoagulatie en oxidatieve stress veroorzaken. Het is aannemelijk dat omega3-meervoudig onverzadigde vetzuren kunnen helpen de schade aan hart en vaten te beperken. Het effect van n3-PUFA vetzuren als ondersteuner van het cardiovasculaire systeem, onder andere door het inperken van ontstekingsreacties, verminderen van oxidatieve stress en het verminderen van coagulatie, wordt immers door steeds meer wetenschappelijke onderzoek aangetoond. In een recent gepubliceerd review artikel in ‘Pharmacology & Therapeutics’ wordt uitgebreid beschreven wat de effecten van een COVID-19-besmetting op het cardiovasculaire systeem zijn, en welke mechanismen kunnen bijdragen aan de mogelijke voordelen van omega3-vetzuren.

Vitamine D

Kennis over een potentiële rol voor vitamine D in de preventie of behandeling van luchtweginfecties dateert al uit de jaren 30, toen levertraanolie werd verstrekt aan arbeiders om ziekteverzuim te verminderen. Een recente meta-analyse onderzoekt of vitamine D in vergelijking met een placebo bescherming biedt tegen acute luchtweginfecties (39 trials uit 2007-2020, 30.909 deelnemers). Vitamine D bleek het risico op luchtweginfecties iets te verlagen (OR 0.89, 95%CI 0.81-0.98). De onderzoekers hebben redenen om aan te nemen dat mogelijk kleinere RCT-onderzoeken die geen beschermend effect van vitamine D vonden, wegglaten zijn uit de meta analyse. Bevestiging van dit resultaat door ander onderzoek is dan ook nog hard nodig. De interesse in het onderwerp zal nog wel even blijven, juist omdat het mechanisme achter de werking van vitamine D aannemelijk maakt dat vitamine D een effect kan hebben.

Ook in een later stadium, na besmetting, kan vitamine D mogelijk een rol spelen. Er zijn indicaties dat vitamine D beschermend werkt tegen het ontstaan van de zogeheten cytokine storm, waarin het lichaam als reactie op COVID-19 een uitzonderlijke grote hoeveelheid signaalstoffen, cytokines, vrijmaakt, die in het ergste geval kunnen leiden tot orgaanfalen en overlijden. Dit geldt vooral voor mensen met een lage vitamine D-status.  

Conclusie

Het is aannemelijk dat Omega3-vetzuren maar zeker ook vitamine D kunnen helpen in zowel de bescherming tegen infectie als in de herstelperiode na een COVID-19-besmetting. Er is een groeiende groep onderzoekers die oproept om in de strijd tegen COVID-19 het vitamine D-gebruik te stimuleren. Mogelijk kan vitamine D bij sommige mensen een infectie afwenden, of voorkomen dat een besmetting hen erg ziek maakt, schreven Britse wetenschappers onlangs in vakblad The Lancet. ‘We hebben niets te verliezen en mogelijk veel te winnen’, concluderen ze.

Aanbeveling

Het Voedingscentrum geeft met betrekking tot vitamine D en COVID-19 aan dat een eventueel positief effect nog onvoldoende aangetoond is, onder meer omdat de resultaten tot nu toe vooral komen uit observationeel onderzoek. Het Voedingscentrum beveelt mensen daarom aan zich aan de gewone supletieadviezen te houden. Aan personen die toch graag iets meer vitamine D willen binnenkrijgen geven ze nog mee: ‘Kijk goed op het etiket en let erop dat je kiest voor een supplement dat niet meer dan 100% van de ADH bevat. De kans op een teveel aan vitamine D is klein. Het kan alleen voorkomen als gevolg van langdurig te veel supplementen gebruiken.’ De veilige bovengrens voor vitamine D is 100 microgram per dag.

In ons land zijn margarine, halvarine en bak- en braadproducten de belangrijkste bron van de vitamine D- inname uit voeding en supplementen. Doorgaans is het gebruik van supplementen laag en sinds jaar en dag worden margarines verrijkt met vitamine D. Ze dragen met 27,5% het meeste bij aan de vitamine D-status. Een aanbevolende dagelijkse hoeveelheid margarine (45-65 gram) levert 33-50% van de aanbevolen hoeveelheid vitamine D (10 microgram). Dit is naast de bijdrage vanuit zonlicht.

Helpen vitamine D en omega-3 tegen corona?