LDL-cholesterol als risicofactor voor atherosclerose

Een groep gerenommeerde wetenschappers heeft in opdracht van de European Atherosclerosis Society (EAS) een (tweede) consensus statement gepubliceerd over de belangrijkste biologische mechanismen van LDL-cholesterol in het ontstaan van atherosclerose. Een eerste consensus statement concludeerde eerder al dat LDL-cholesterol een onweerlegbare causale rol speelt in het ontstaan van atherosclerose.

Atherosclerose, oftewel slagaderverkalking, is de verdikking en verharding van de wand van slagaders. Wanneer de wand beschadigt, dringen er witte bloedcellen en vette stoffen als cholesterol doorheen. Ze hopen zich op in de vaatwand. Dit kan leiden tot een vernauwing van het bloedvat en/of belemmering van de bloedstroom, bijvoorbeeld in de vorm van een hartinfarct of beroerte. Het verhoogd LDL-cholesterolgehalte in het bloed is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van atherosclerose. Echter, door sommigen wordt LDL-cholesterol gezien als een biomarker en niet een risicofactor voor atherosclerose. In 2017 werd door de European Atherosclerosis Society in een belangrijk, gedetailleerd consensus statement geconcludeerd dat LDL-cholesterol onweerlegbaar een onafhankelijke risicofactor is voor atheroscleroris. Dit betekent dat interventies die het LDL-cholesterol verlagen ook in belangrijke mate bijdragen aan het verlagen van het hart- en vaatziektenrisico. Onder die interventies vallen bijvoorbeeld het gebruik van medicatie, waaronder statines. Maar ook een gezonde voeding en actieve leefstijl zijn effectieve strategieën die kunnen bijdragen aan het verlagen van het LDL-cholesterol. Onder een gezonde voeding valt onder andere het vervangen van verzadigde vetten door onverzadigde vetten, bij voorkeur de meervoudig onverzadigde vetten. Een zinvol advies kan zijn om bijvoorbeeld harde vetten in roomboter, kokosvet, vet vlees en volle melk te vervangen door plantaardige, vloeibare oliën. De EAS concludeerde ook dat het raadzaam is om liever eerder dan later te beginnen met verlagen van het LDL-cholesterol bij een hoog cardiovasculair risico (‘hoe eerder, hoe beter’), en dat elke verlaging van het LDL-cholesterol gunstige effecten heeft (‘hoe lager, hoe beter’).

Volgend op dit eerste consensus statement heeft het European Atherosclerosis Society Consensus Panel nu een tweede consensus statement gepubliceerd over de belangrijkste biologische mechanismen van LDL-cholesterol in het ontstaan van atherosclerose. Bestaand en nieuw bewijs op moleculair, cellulair en weefselniveau worden besproken om antwoord te geven op de vraag welke belangrijke biologische mechanismen ten grondslag liggen aan de rol van LDL-cholesterol in het ontstaan van atherosclerose. Het doel van de paper is om handvatten te bieden voor toekomstig onderzoek en mogelijk ook voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën om atherosclerose te voorkomen en/of behandelen.

Zie hier de volledige publicatie.

LDL-cholesterol als risicofactor voor atherosclerose