Nutri-Score moet beter

MVO-oproep aan staatssecretaris
Het voedselkeuzelogo Nutri-Score geeft met een score op de verpakking - variërend van een groene A tot een rode E - aan of een voedingsmiddel een gezonde(re) keuze is. Het algoritme dat deze score bepaalt, geeft als uitkomst dat smeer- en bereidingsvetten door hun relatief grote hoeveelheid vet zelden of nooit een A- of B-score krijgen. En dat terwijl de Richtlijnen Goede Voeding en de Schijf van Vijf smeer- en bereidingsvetten juist aanraden. Ondanks dat het algoritme achter Nutri-Score inmiddels is verbeterd, vindt MVO dat nog niet genoeg. Voor de geloofwaardigheid van het logo en in het belang van de volksgezondheid is verdere verbetering van Nutri-Score absoluut noodzakelijk, bepleit MVO in een brief aan staatssecretaris Van Ooijen van VWS.

Verbeterd

In de afgelopen maanden hebben wetenschappers uit zeven landen, waaronder Nederland, gewerkt aan het verbeteren van de berekeningswijze achter het Nutri-Score-logo. MVO heeft dit verbeterde algoritme beoordeeld en geconcludeerd dat er nog steeds onvoldoende overeenstemming is tussen de Richtlijnen Goede Voeding en de Schijf van Vijf enerzijds en de Nutri-Score anderzijds. Maar weinig olie- en vetproducten die in de Schijf van Vijf vallen, krijgen binnen Nutri-Score een groene kleur of een B. Veel producten scoren hetzelfde terwijl het verzadigd vetgehalte zeer uiteenlopend kan zijn.

Suggesties

Voor een voedingspatroon dat in overeenstemming is met de aanbevolen hoeveelheden smeer- en bereidingsvetten van het Voedingscentrum, moeten we in Nederland meer plantaardige oliën en smeerbare vetten eten dan we nu doen, zo schrijft MVO. Nu veel producten een ‘C’ of lager scoren binnen Nutri-Score, geeft het logo aan dat je er juist minder van moet eten.
Behalve een wetenschappelijke onderbouwing van de MVO-conclusie bevat de brief aan de staatssecretaris twee concrete suggesties voor verdere verbetering van het algoritme, maar elke andere aanpassing die dezelfde uitkomst bereikt, is welkom.

MVO vindt ten slotte dat wanneer het niet lukt om de uitkomst van Nutri-Score te laten aansluiten bij de voedingsadviezen, het geloofwaardiger is om een informatief logo te hebben in plaats van een evaluerend logo.

Nutri-Score moet beter