Ondersteunen van hersenfunctie door visolie suppletie bij ouderen

Onze hersenen bestaan voor een belangrijk gedeelte uit vet, en vooral het hoge gehalte aan omega-3 vetzuren is opmerkelijk. Maar betekent dat ook dat een hogere inname van omega-3 vetzuren helpt de hersenen gezond te houden? Een recente meta-analyse onderzoekt de relatie tussen visolie-supplementen en (behoud van) hersenfunctie bij ouderen.

Onverzadigde vetten en hersenfunctie

In Nederland hebben ruim 280.000 mensen dementie; ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland deze diagnose. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040 (Stichting Alzheimer Nederland). Voordat dementie zich openbaart, is er vaak een overgangsperiode van geleidelijke achteruitgang van functioneren die kan worden aangeduid met de term milde cognitieve achteruitgang. Mogelijk kunnen voedingsinterventies juist in deze overgangsperiode bijdragen aan het vertragen van de achteruitgang in hersenfunctie. Een interessante onderzoeksrichting is die van de zeer-lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). EPA en DHA worden vanuit de voeding vooral geleverd door vette vis. De rest van de EPA en DHA wordt vooral geleverd door vlees en eieren en verrijkte voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld specifieke soorten margarine. Ook visoliesupplementen leveren EPA en DHA. De doses van EPA en DHA in supplementen zijn over het algemeen groter dan de bijdragen uit de voeding.

Meta-analyse

Een recente publicatie in het European Journal of Clinical Nutrition beschrijft een meta-analyse naar het effect van visolie-supplementen op de mate van milde cognitieve achteruitgang. De auteurs hebben de relevante publicaties van de laatste 10 jaar geanalyseerd. Ze gebruiken in hun analyse studies met deelnemers ouder dan 60 jaar met milde cognitieve achteruitgang, waarbij ze kijken of visolie-supplementatie een meetbaar effect heeft op de score van de Mini-Mental State Examination (MMSE; een test om hersenfunctie te beoordelen). Zij vinden 7 relevante interventiestudies,  met 213 deelnemers die een interventie ontvingen en 221 placebo-gebruikers. De interventieduur varieerde van 3 maanden tot 2 jaar, en de supplementen bestonden uit 180 tot 1300 mg DHA en 40 tot 720 mg EPA. Ter vergelijking: de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor deze beide vetzuren te samen bedraagt 200 m g per dag. Uit de analyse blijkt dat er een klein, significant beschermend effect zichtbaar is van het gebruik van de zeer-lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren EPA en DHA (0.85, 95% CI: 0.04–1.67, P=0.04). De onderzoekers geven aan dat we echter voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies aangezien de resultaten (nog) niet zo robuust zijn.            

Conclusie

Uit deze meta-analyse blijkt dat het slikken van visolie-supplementen met EPA en DHA mogelijk kan bijdragen aan het behoud van hersenfunctie bij ouderen. Verder onderzoek zal echter moeten leren hoe sterk het verband daadwerkelijk is, wat de optimale dosering is en in welke levensfase en/of ziektestadium supplementatie het meest effectief is. Bewezen bijdragend aan het behoud van een goede hersenfunctie is een algemeen, gezonde leefstijl met een gezond eetpatroon en voldoende beweging, niet roken en de hersenen dagelijks ‘uitdagen’.

De samenvatting van deze studie is hier te vinden.

Ondersteunen van hersenfunctie door visolie suppletie bij ouderen