Wetenschappelijke leidraad voor nieuwe Amerikaanse voedingsrichtlijnen gepubliceerd

In de komende decembermaand wordt een update van de Amerikaanse voedingsrichtlijnen uit 2015 verwacht. Recent is het wetenschappelijke rapport gepubliceerd dat dient als leidraad voor en onderbouwing van die nieuwe richtlijnen. In Nederland vond de laatste wetenschappelijke review en update van de richtlijnen plaats door de Gezondheidsraad en dit gebeurde eveneens in 2015. Nieuwe reviews worden hier niet op korte termijn verwacht. Het Amerikaanse rapport en de aankomende voedingsrichtlijnen geven daarom een interessante en relevante inkijk in de wetenschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar.

Amerikaanse Dietary Guidelines

In Amerika wordt uitgekeken naar de 2020-2025 Dietary Guidelines for Americans. Deze aankomende aanbevelingen zijn een update van de 2015-2020 Dietary Guidelines for Americans uit 2015. Recent heeft een adviescommissie bestaande uit 20 vooraanstaande, onafhankelijke Amerikaanse wetenschappers het rapport geschreven dat dient als leidraad voor het ontwikkelen van de nieuwe voedingsrichtlijnen. Dit rapport geeft geen uitsluitsel over de uiteindelijke te verschijnen adviezen, maar geeft wel een interessante kijk op de ontwikkelingen in de wetenschap op het gebied van voeding en gezondheid. 

Inhoud Scientific Review

De adviescommissie stelt een overwegend plantaardig dieet voor. De commissie concludeert dat een gezond dieet bestaat uit groenten, fruit, peulvruchten, noten, zaden en volkoren granen, en in beperkte mate magere zuivel en mager vlees. Daarnaast adviseren ze de inname te verlagen van rood vlees, verzadigd vet, suiker en alcohol.

Uit het rapport blijkt dat slechts 23 procent van de Amerikaanse populatie aan de aanbeveling voldoet van maximaal 10 energie% verzadigd vet; de gemiddelde inname in 2015-16 was 12 energie%. Verder inzoomend op voedingsvetten ziet de commissie op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten geen aanleiding de aanbevelingen voor voedingsrichtlijnen voor vetten uit 2015 aan te passen. De commissie vond 97 nieuwe publicaties, allen gerandomiseerde onderzoeken, die in grote lijnen de eerdere aanbevelingen over vervanging van verzadigd vet ondersteunen. Ze vinden dat er voldoende bewijs is dat het vervangen van verzadigde vetten door onverzadigde vetten, met name meervoudig onverzadigde vetten, bijdraagt aan het verlagen van het totaal en LDL-cholesterol, en daarmee de incidentie van hart- en vaatziekten af doet nemen.

Omega 3-vetzuren, in het bijzonder EPA en DHA uit bijvoorbeeld vette vis en algen, helpen het triglyceridegehalte te verlagen en zijn geassocieerd met een verlaagd risico op hart- en vaatziekten. Omega 6-vetzuren, zoals die in sommige plantaardige oliën, verlagen het totaal en LDL-cholesterolgehalte in het bloed. Het Omega -vetzuur linoleenzuur is mogelijk geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten. Wat betreft enkelvoudig onverzadigd vet, bijvoorbeeld in olijfolie, is meer onderzoek nodig. Hieruit moet onder andere blijken of er een verschil is in effecten van plantaardige versus dierlijke bronnen van enkelvoudig onverzadigde vetten. Het bewijs voor een beschermend effect van het vervangen van verzadigd vet door koolhydraten is minder eenduidig. Mogelijk speelt de verscheidenheid in koolhydraten een rol, met zowel snelle suikers maar ook complexe zetmelen en voedingsvezels. Ten minste 2 porties vis per week worden voorgesteld vanwege de omega 3-vetzuren, in een plantaardig voedingspatroon te vervangen door bijvoorbeeld lijnzaad(olie), walnoten, sojaolie, of algen.

Amerikaanse aanbevelingen

'Er is geen noodzaak voor een bepaalde hoeveelheid verzadigd vet in de voeding, en de inname ervan is gelinkt aan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.' Daarom stelt de commissie voor, voor Amerikanen van 2 jaar en ouder, een zo laag mogelijke inname van verzadigd vet, in ieder geval maximaal 10 energie%. Daarbij rekening houdend met het soort verzadigd vet in de voedingsmatrix, met de mate van bewerking van het voedingsmiddel en het algehele voedingspatroon. De commissie stelt verder voor verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet, bijvoorbeeld door het vervangen van dierlijke voedingsmiddelen, zoals bewerkt vlees en bepaalde zuivelproducten, door plantaardige voedingsmiddelen, als zaden, noten, peulvruchten en bepaalde plantaardige oliën. Wanneer dierlijke producten worden gegeten, is het advies zoveel mogelijk te kiezen voor mager vlees en magere zuivelproducten. Hiermee zijn de voorgestelde adviezen in overeenstemming met de vorige Amerikaanse richtlijnen en de huidige Nederlandse aanbevelingen.  

Het volledige Scientific Review en de oude voedingsrichtlijnen zijn te vinden op www.dietaryguidelines.gov. De wetenschappelijke commissie brengt het advies uit aan de  U.S. Departments of Agriculture (USDA) and Health and Human Services (HHS) die vervolgens voor de nieuwe richtlijnen zullen zorgdragen.  

De Gezondheidsraad heeft in 2015 de meeste recente Nederlandse voedingsrichtlijnen gepubliceerd: Richtlijnen Gezonde Voeding 2015.

Wetenschappelijke leidraad voor nieuwe Amerikaanse voedingsrichtlijnen gepubliceerd