Expertgroep publiceert tussenrapport over aanpassingen algoritme Nutri-Score

Begin vorig jaar is een internationale wetenschappelijke expertgroep aangesteld om het algoritme dat ten grondslag ligt aan de Nutri-Score te evalueren. In een tussentijds rapport beschrijft de expertgroep nu de voortgang. De wetenschappers identificeren gebieden voor mogelijke verbetering van het systeem en stellen methoden voor om het Nutri-Score-algoritme aan te passen.

Nutri-Score

Eind 2019 kozen Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje, en Zwitserland voor Nutri-Score als preferent Front-of-Pack (FOP-)logo. Al snel leidde deze keuze tot het nodige commentaar. Zo zijn de Nutri-Score-kwalificaties regelmatig tegenstrijdig met voedingsrichtlijnen zoals de Schijf van Vijf. Dit geldt ook voor de productgroep olien en vetten. Om die reden organiseerde MVO een themamiddag rond voedingskeuzelogo’s in oktober 2021. De sprekers bespraken toen een aantal inconsistenties in Nutri-Score, en concludeerden dat FOP-labelling in lijn moet zijn met wetenschappelijke inzichten, en dat FOP-labelling consumenten een heldere en consistente boodschap moet bieden.

Expertgroep

De hierboven genoemde landen vormden begin 2021 een onafhankelijke expertgroep, de Scientific Committee of the Nutri-Score. Het mandaat van deze expertgroep is het geven van een advies over een mogelijke aanpassing van het huidige algoritme van Nutri-Score zodat het algoritme meer in lijn komt met de voedingsrichtlijnen. In het jaarrapport 2021 schrijft de expertgroep dat naar hun mening de Nutri-Score goed presteert. Zij concluderen dat, hoewel er nadrukkelijk punten voor verbetering zijn, de huidige versie van het algoritme al nuttige vergelijkingen van de voedingswaarde van voedingsmiddelen biedt. De expertgroep werkt aan verdere afstemming van Nutri-Score met landelijke voedingsrichtlijnen. Op basis hiervan zijn verschillende (mogelijke) verbeterpunten geïdentificeerd, waaronder die in het algoritme voor plantaardige oliën, vis en zeevruchten, volkorenproducten en dranken.

Plantaardige olie

In het huidige Nutri-Score-algoritme blijkt bij de puntentelling het energiegehalte zo zwaar mee te tellen, dat alle plantaardige oliën en vetten scoren tussen een C (zoals olijf- en koolzaadolie) en E (voor palm- en kokosolie). Dit betekent dat geadviseerd wordt de consumptie van al deze oliën te beperken, ongeacht hun gezondheidswaarde. Naar aanleiding van een verzoek door de Spaanse deelnemers aan de expertgroep om specifiek olijfolie een gunstigere classificatie te bezorgen, is een uitgebreide review uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van olijfolie versus andere plantaardige oliën (review nog niet gepubliceerd). Hieruit werd geconcludeerd dat olijfolie kan bijdragen aan een lager risico op onder andere hart-en vaatziekten, Type 2 Diabetes Mellitus, en overlijden, maar dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is dat dit effect groter is voor olijfolie dan voor andere hoog-onverzadigde oliën. De expertgroep gaat dan ook werken aan nieuwe scenario’s om het algoritme van alle hoog-onverzadigde plantaardige oliën aan te passen en deze meer in lijn te brengen met wetenschappelijke inzichten en nationale voedingsrichtlijnen. Dergelijke wijzigingen aan het algoritme kunnen mogelijk ook effect hebben voor de classificatie van andere voedselgroepen met een hoog gehalte aan gezonde vetzuren, die momenteel relatief laag worden ingedeeld, zoals bijvoorbeeld vette vis.
Verschillende scenario's van wijzigingen worden momenteel onderzocht. MVO heeft zelf ook berekeningen uitgevoerd en suggesties gedaan voor een aanpassing van het algoritme. De aanpassingen stimuleren consumenten beter in de keuze voor producten met onverzadigde vetten ten opzichte van de keuze voor producten met verzadigde vetten.
Later in 2022 wordt het finale rapport van de internationale groep wetenschappers met aanpassingen voor het Nutri-Score algoritme verwacht.

EFSA-rapport over nutrient-profiling

Een tweede relevant rapport over voedselkeuzelogo’s is recent gepubliceerd door EFSA. In dit rapport (april 2022) adviseren zij welke nutriënten relevant zijn te includeren in een FOP-logo. Verzadigde vetten, toegevoegde suikers, zout en calorieën worden genoemd als nutriënten waarvan de inname door Europeanen te hoog is en waarvan een lagere inname zou helpen om voedingsgerelateerde ziekten te bestrijden. De inname van voedingsvezels en kalium zou daarentegen juist gestimuleerd dienen te worden. Daarnaast geeft EFSA aan dat ook nutriënten meegenomen kunnen worden die niet zozeer te weinig ingenomen worden maar die bijdragen aan een beter onderscheid tussen producten van een bepaalde productgroep om zodoende de gezondere keuze te vergemakkelijken. Een aangepast Nutri-Score-algoritme voor oliën rijk aan onverzadigde vetten is passend bij dit EFSA advies .

 

Expertgroep publiceert tussenrapport over aanpassingen algoritme Nutri-Score