Update informatiekaart met de nieuwe VCP-gegevens

In de serie informatiekaarten voor gezondheidsprofessionals heeft MVO de bestaande informatiekaart over de Voedselconsumptiepeiling (VCP) recent geüpdatet. De nieuwste gegevens uit de VCP 2012 – 2016 zijn in de kaart verwerkt.

De kaart gaat in op de inname van vetten en vetzuren en vergelijkt die met de normen. In een apart artikel wordt hier nader op ingegaan. In de infokaart wordt ook een trend in de inname aangegeven in de loop der tijd. Dit gebeurt op basis van een vergelijking van de verschillende VCP’s uit de afgelopen decennia, overigens zonder dat rekening is gehouden met de verschillen in respondentengroepen bij de verschillende peilingen. Ook het RIVM is momenteel bezig om de verschillen met - in ieder geval - de vorige VCP te bekijken en daarbij wordt dan wel gecorrigeerd voor de verschillen in respondentengroepen. De MVO-infokaart kijkt terug tot de VCP van 1987/1988. Per soort vetzuren bekeken is de trend in grote lijnen gelijk voor de meeste vetzuren en gunstig voor de inname van transvetzuren (dat wil zeggen sterk dalend) en voor visvetzuren (dat wil zeggen stijgend).

De infokaart kun je hier downloaden of hier gratis bestellen.

Update informatiekaart met de nieuwe VCP-gegevens