Dierlijke vetten en oliën

Dierlijke vetten zijn vetten afkomstig van runderen, varkens, kippen en vissen. Producenten van dierlijke vetten maken grondstoffen uit bijproducten van slachterijen. Zolang er vlees gegeten wordt is de grondstofvoorziening daarmee van nature duurzaam.

Wat gebruiken we?

Het verhaal gaat terug tot aan onze verre voorouders. Als er een dier gevangen of geschoten en geslacht was, werd elk deel van het dier dankbaar gebruikt. Alles wat eetbaar was werd ook daadwerkelijk gegeten. Het aandeel zogeheten dierlijke bijproducten op het totale dier was millennia lang verwaarloosbaar klein. Omdat de hedendaagse Westerse consument ervoor kiest om bepaalde delen niet te eten, is dat aandeel veel groter geworden. Soms tot wel meer dan de helft van het totaalgewicht van het dier.

Vet bewerken voor hergebruik

Dierlijk vetweefsel is een natuurproduct, maar voor verdere toepassing wordt het bewerkt. De basistechniek hiervoor heet ‘rendering’, een van oorsprong Engelse term. Hierbij worden de grondstoffen gesplitst en opnieuw samengesteld door toevoeging van druk en temperatuur. Hierdoor ontstaat een zuiver en stabiel eindproduct.

Omdat dierlijk vetweefsel zo een nuttige toepassing krijgt, draagt het gebruik ervan bij aan verduurzaming van de voedselketen. De productie ervan maakt namelijk geen extra aanspraak op landbouwareaal. Hierdoor wordt de biodiversiteit ook niet aangetast. Daarnaast wordt het dier maximaal gewaardeerd en alle delen optimaal gebruikt.

2,5 miljoen ton per jaar

Per jaar wordt er alleen al in de Europese Unie 2,5 miljoen ton dierlijk vet geproduceerd. Een groot gedeelte hiervan wordt toegepast wordt toegepast in de voedingsmiddelen industrie, maar ook in diervoeders. Verder zijn er verschillende technische toepassingen in de oleo- of petrochemie. In Nederland wordt dierlijk vet gebruikt als grondstof voor tweede generatie biobrandstoffen.

Dierlijk vet is daarom veel gevraagd als basis voor naleving van de wettelijke bijmengplicht op biobrandstof. Jaarlijks kunnen hierdoor miljoenen kilometers gereden worden door auto’s en vrachtwagens zonder aanspraak te maken op fossiele brandstoffen. Zo wordt op een duurzame manier vormgegeven aan de wettelijke kaders én duizenden tonnen CO2 uitstoot voorkomen.

De trend is gezet

Dierlijk vet van levensmiddelkwaliteit is breed inzetbaar in allerlei toepassingen. Het wordt momenteel herontdekt door foodies en sterrenchefs wereldwijd. Dankzij deze trendsetters, en verzameld onder de ‘nose to tail eating’ gedachte maakt ook dierlijk vet een comeback als smaakvolle basis voor soepen en sauzen, als product voor bakken en braden en als ingrediënt.

Dierlijk vet is veilig

Binnen de Europese wetgeving worden de vetten in drie categorieën ingedeeld:

1. Geschikt voor menselijke consumptie

2. Bestemd voor dierlijke consumptie (Cat-3)

3. Voor technische toepassingen (Cat-1 en 2)

Dierlijke vetten en oliën