Kenniscentrum

Elke dag gebruiken we, vaak zonder dat we er bij stil staan, producten waarin plantaardige oliën of dierlijke oliën en vetten zijn verwerkt. Oliën en vetten hebben een belangrijke rol in ons dagelijks leven.

Onze informatiematerialen voor gezondheidsprofessionals (voorheen Vette Feiten) kun je hier downloaden of bestellen.

Kenniscentrum
Aandeel duurzame palmolie 90 procent
Duurzaam

Aandeel duurzame palmolie 90 procent

In 2020 was 90% van de in Nederland verwerkte palmolie in de voedingsmiddelenindustrie voor de binnen- en buitenlandse markt gecertificeerd duurzaam (RSPO). Dit blijkt uit het monitoringsrapport van de ‘Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil’ (DASPO).

Filmpje over margarine
Gezond

Filmpje over margarine

Brood, daar zit wat op: margarine! Het hoort er dagelijks bij. Maar waar wordt margarine eigenlijk van gemaakt? Dat wordt uitgelegd in een nieuw filmpje van MVO gemaakt voor Smaakmissies van het Voedsel Educatie Platform. Ook wordt uitgelegd waarom margarine, oliën en vetten belangrijk zijn voor je gezondheid. En je leert zelf margarine maken!

Biodiesel levert bijdrage aan klimaatdoelen
Duurzaam

Biodiesel levert bijdrage aan klimaatdoelen

Een van de oorzaken van klimaatverandering is het verbranden van fossiele brandstoffen. Om de opwarming van de aarde te stoppen, moeten we dus kiezen voor alternatieven. Biodiesel is op dit moment de enige brandstof die fossielvrij, hernieuwbaar én in voldoende mate beschikbaar is. Bovendien is het relatief goedkoop te produceren.

Frituurvet
Veelzijdig

Frituurvet

Er zijn drie soorten producten waarin je kunt frituren: plantaardige olie, vloeibaar frituurvet en vast frituurvet. Hoe meer onverzadigde vetzuren een frituurproduct bevat, hoe vloeibaarder het product en hoe gezonder de samenstelling. Vandaar dat kiezen voor vloeibaar frituurvet of olie een verantwoorde keuze is en ook wordt aanbevolen door het Voedingscentrum.

Spelregels voor frituren
Veelzijdig

Spelregels voor frituren

Goed frituren is niet altijd eenvoudig. Hoe beter de olie of het vet wordt behandeld, hoe langer het meegaat. Om lekkere en verantwoord gefrituurde producten te bereiden let je op deze gebruiksregels.

Vetten en vitamines
Gezond

Vetten en vitamines

Er zijn vier in vet oplosbare vitamines: vitamine A, vitamine D, vitamine E en vitamine K. De vetoplosbare vitamines komen vooral voor in voedingsvetten. In Nederland geeft de Gezondheidsraad per vitamine aanbevelingen voor de hoeveelheid die gezonde mensen dagelijks nodig hebben. Om voldoende vitamines binnen te krijgen, is het vooral belangrijk voldoende en gevarieerd te eten.

Een gezonde leefstijl
Gezond

Een gezonde leefstijl

Oliën en vetten zijn belangrijk voor een goede gezondheid. Ze zijn onmisbaar voor het functioneren van het lichaam. Oliën en vetten voorzien ons van bepaalde vitamines en essentiële vetzuren en geven energie. In een gezonde leefstijl spelen vetten een belangrijke rol.

In ons dagelijks leven
Veelzijdig

In ons dagelijks leven

Elke dag gebruiken we, vaak zonder dat we er bij stil staan, producten waarin plantaardige oliën of dierlijke oliën en vetten zijn verwerkt. Oliën en vetten hebben een belangrijke rol in ons dagelijks leven.

Duurzame palmolie
Duurzaam

Duurzame palmolie

Van alle palmolie die in 2020 door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is verwerkt, is 90% duurzaam geproduceerd. Dat is nog niet genoeg. In Nederland willen we dat alle palmolie die wordt verwerkt in voeding duurzaam is. Maar wat is duurzame palmolie eigenlijk?

Houdbaarheid
Veelzijdig

Houdbaarheid

Oliën en vetten zijn relatief lang, maar niet onbeperkt houdbaar. De stabiliteit en kwaliteit van oliën en vetten worden beïnvloed door licht, lucht en temperatuur. Daarom kun je oliën en vetten het best goed afgesloten op een koele, donkere plek bewaren.

Hernieuwbaar
Duurzaam

Hernieuwbaar

Het tijdperk van de fossiele grondstoffen zoals aardolie en kolen is eindig. De uitstoot van broeikasgassen en de vervuiling door het winnen van minerale olie hebben op wereldschaal grote gevolgen. Bovendien wordt de winning van grondstoffen uit olie- en gasvelden steeds duurder. De overstap naar een ‘biobased economy’ of bio-economie, waarbij hernieuwbaar materiaal energie en grondstoffen levert, wordt steeds dringender.

Handelssystemen
Duurzaam

Handelssystemen

De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil verstaat onder duurzame palmolie: palmolie die is gecertificeerd volgens de principes en criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) of een hieraan gelijkwaardige standaard.

Duurzame soja
Duurzaam

Duurzame soja

Soja wordt vooral geteeld in Noord- en Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika zijn Brazilië en Argentinië de voornaamste producenten. Dit biedt deze regio belangrijke kansen zoals economische groei en werkgelegenheid. Met de toenemende vraag naar vlees neemt ook de vraag naar soja toe. Uitbreiding van de teelt mag echter niet gepaard gaan met ontbossing.